Publications


The Bienvenido N. Santos Creative Writing Center works with the DLSU Press in the publication of the manuscripts of the Center’s writing fellows.

Among the books published under the DLSU Press imprint are:


  • Under the Breadfruit Tree by Juaniyo Arcellana (2002)

  • Señora de la Merced, May Karugtong ang Kahapon by Simplicio Bisa (2000)

  • Mga Taon ng Himagsikan by Ma. Stella S. Valdez (1999)

  • Mga Tanong sa Sagot by Lakangiting Garcia (1998)

  • Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon by Efren Abueg (1998)

  • Isagani R. Cruz and the other other: Intervention in Philippine Kritika by David Jonathan Bayot (1996)

  • Transient and Other Stories by Connie Jan Maraan (1995)

  • Saksi: Piling Maiikling Katha Buhat sa Pilipino, 1965-1970 by Buenaventura S. Medina (1994)