De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


To Write is to Choose: Ang Kasaysayan ng College Editors Guild of the Philippines (1931-1972)

Authors: Rowell Decena Madula and
Gerg Anrol Rubio Cahiles

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-551-7
213 pages

 

 

 

 

 

 

 

(click here to enlarge photo)

Book Description About the Authors Table of Contents  

Si Rowell Madula ay nagtapos bilang iskolar ng mga kursong BS Legal Mng't sa Pamantasang Ateneo de Manila, MA Philippine Studies at Ph.D Araling Filipino sa Pamantasang De La Salle. Produkto ng mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school kung saan siya ay naging manunulat pangkampus.

Naging bahagi ng Matanglawin, ang opisyal na magasing Filipino ng Ateneo at nagsilbing Pangkalahatang Kalihim ng CEGP (2005-2008). Nagturo ng mga kurso sa Filipino, Panitikan, Kasaysayan, at Rizal sa Ateneo, Assumption College sa Makati, at Miriam College. Kasalukuyang Assistant Professor sa DLSU.

Siya ang Tagapamahalang Patnugot ng Malay, Internasyonal Journal sa Araling Filipinas.

Si Gerg Anrol Cahiles ay nagtapos ng BA Art Studies sa UP Diliman at kasalukuyang tinatapos ang MA Araling Filipino-Wika, Kultura, Midya sa Pamantasang De La Salle.

Naging Managing Editor ng The Gazette, ang opisyal na pahayagang pangkampus ng Cavite State University-Main Campus at Associate Editor ng Kalasag, ang opisyal na pahayagang pangkampus ng Kolehiyong Arte at Letra ng UP Diliman.

Nagsilbing Deputy Secretary General ng CEGP (2008-2010) at Media Officer ng Kabataan Party-list. Siya ay kasalukuyang news correspondent ng Solar News.

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com