De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


Ang Siyudad ng Mall: Ang Bakod, Bukod at Buklod bilang Espasyo at Biswal mula Tabuan hanggang SM City North Edsa

Author: Elizabeth Morales-Nuncio

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-555-5
206 pages

 

 

 

 

 

 

 

 

(click here to enlarge photo)

Book Description About the Author Table of Contents  

PASASALAMAT

 1. Ang Siyudad ng Mall sa Siyudad ng Pagbabakod,Pagbubukod, at Pagbubuklod
  Ang Bakod, Bukod, at Buklod bilang Dalumat
  Ang Kulturang Popular at Mall
 2. Ang Pagbubukod-Espasyo ng Pag-iral ng Palitan/Kalakalan/Pamilihan mula Tabuan hanggang Mall
  Sa Kalakalan Nagmula at Nagsimula
  Tabuan: Prototype ng Pamilihan
  Ang Pagbabakod sa Espasyo ng Palitan hanggang Pamilihan
  Parian bilang Segregasyon/Pagbubuklod sa mga Tsino
  Binondo: Sentro ng Komersiyalisasyon at Batis ng Kaunlaran sa Maynila
  Escolta: Ang Prototype ng Mall
  Ang Mall Bilang Espasyo ng Pamilihan sa Makabagong Panahon
 3. Ang Espasyo-Biswal na Pagbabakod ng Mall: Produksiyon at Pagkonsumo sa SM City North Edsa
  Ang Siyudad bilang Espasyo ng Produksiyon at Pagkonsumo
  Konsumeristang Lipunan
  Hulagway ng Kaayusan at Kaunlaran: Simulakrum ng Siyudad sa Mall
  Ang Pagbabakod ng Mall: Ekstensiyon ng Maraming Interseksiyon
  Ang Biswal na Konstruksiyon ng SM City North Edsa
 4. Pagbubuklod ng Lahi, Gender, at Uri sa Mall
  Ang Sangkap ng Pagiging Tao't Konsumer sa Mall
  Uring Panlipunan sa Mall
  Imitasyon, Kompetisyon, at Distinksiyon ng mga Uri
  Ang Lahi at Nasyonalisasyon ng Mall
  Ang Usapin ng Gender sa Mall
  Ang Mall bilang Makabagong Bitag sa Kababaihan
 5. Saan Nagtatapos ang Hangganan ng Mall?
  Mga Ambag ng Pag-aaral
  Huli't Muling Analisis: Buod at Paglalapat ng Argumento ng Pag-aaral

SANGGUNIAN
INDEKS

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com