De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


Ang Siyudad ng Mall: Ang Bakod, Bukod at Buklod bilang Espasyo at Biswal mula Tabuan hanggang SM City North Edsa

Author: Elizabeth Morales-Nuncio

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-555-5
206 pages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(click here to enlarge photo)

Book Description About the Author Table of Contents  

Si Elizabeth Morales-Nuncio ay tapos ng PhD Philippine Studies mula sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman. Kasalukuyan siyang nagtuturo sa Malayan Colleges Laguna ng Filipino, Kasaysayan at Sosyolohiya. Katuwang na awtor siya ng Sangandiwa: Araling Filipino bilang Talastasang Pangkalinangan at Lapit-Pananaliksik (USTPH, 2004) at katuwang na nagsalin ng Cory sa Aking Pagkakilala (Anvil, 2010) at awtor ng Mga Talinghaga sa Laylayan: Ang Mapagpalayang Pedagohiya ng Malikhaing Pagsulat at Antolohiya ng mga tula ng bukalsining (USTPH, 2005).

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com