De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


Nicolas Machiavelli: Ang Prinsipe

Salin ni: Anthony Lawrence A. Borja

Published and distributed by
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2013
ISBN: 978-971-555-608-8
178 pages

 

 

 

 

 

 

Book Description Table of Contents About the Author  

TABLE OF CONTENTS
PAMBUNGAD
Maikling Talambuhay ni Nicolas Machiavelli
Ukol sa Pagsasalin ng The Prince
Pamamaraan ng Pagsasalin
Ang Pagsasalin sa Konsepto ng Stato
Politika ni Machiavelli: Ang Virtù ng Prinsipe
ANG PRINSIPE
Sulat ng Paghahandog ni Nicolas Machiavelli sa Maringal na si Lorenzo de Medici
Kabanata I:Mga Uri Ng Prinsipado At Kung Paano Ito Maaangkin
Kabanata II: Mga Namamanang Prinsipado
Kabanata III: Mga Halong Prinsipado
Kabanata IV: Kung Bakit Ang Kaharian ni Dario na Sinakop ni Alexandros, Ay Hindi Naghimagsik Laban Sa Mga Humalili sa Kanya
Kabanata V: Paano Pamumunuan Ang Mga Bayang Dating Namuhay Sa Ilalim Ng Sarili Nilang Mga Batas
Kabanata VI: Ukol Sa Mga Prinsipado Na Nakuha Gamit Ang Sariling Lakas At Virtù
Kabanata VII: Ukol Sa Mga Bagong Prinsipado Na Inangkin sa Pamamagitan ng Lakas ng Iba o Dahil sa Kapalaran
Kabanata VIII: Ukol Sa Mga Taong Naging Prinsipe Dahil Sa Mabigat na Pagkakasala
Kabanata IX: Ukol Sa Mga Sibil o Pambayang Prinsipado
Kabanata X: Paano Masusukat Ang Lakas Ng Isang Prinsipado
Kabanata XI: Ukol Sa Mga Pansimbahang Prinsipado
Kabanata XII: Ukol Sa Mga Upahan At Iba’t Ibang Uri Ng Sundalo
Kabanata XIII: Ukol Sa Mga Hukbong Halo, Katutubo, at Pahiram
Kabanata XIV: Ang Kailangang Malaman Ng Isang Prinsipe Sa Sining Pandigma
Kabanata XV: Ukol Sa Mga Bagay Na Pinupuri At Pinupuna Sa Isang Prinsipe
Kabanata XVI: Ukol Sa Pagiging Mapagbigay At Matipid
Kabanata XVII: Ukol Sa Awa At Kalupitan: Kung Mas Mabuti Ba Na Mahalin Kaysa Katakutan
Kabanata XVIII: Ukol Sa Kung Papaano Dapat Tuparin Ng Isang Prinsipe Ang Kanyang Mga Pangako
Kabanata XIX: Paano Umiwas Sa Pagdusta At Pagkasuklam
Kabanata XX: Kung Kapaki-pakinabang o Nakapipinsala Ang Mga Tanggulan, At Iba Pang Sari-saring Mga Bagay Na Ginagamit Ng Isang Prinsipe
Kabanata XXI: Ano Ang Dapat Gawin Ng Isang Prinsipe Para Siya’y Maging Tanyag
Kabanata XXII: Ukol Sa Mga Kalihim Ng Isang Prinsipe
Kabanata XXIII: Paano Umiwas Sa Mga Manghihibok
Kabanata XXIV: Bakit Nawala Sa Mga Prinsipe Ng Italia Ang Kanilang Mga Bayan
Kabanata XXV: Ukol Sa Kapangyarihan Ng Kapalaran Sa Mga Gawain ng mga Tao, At Kung Paano Ito Lalabanan
Kabanata XXVI: Isang Masidhing Paghikayat Na Palayain Ang Italia Sa Gapos Ng Mga Dayuhan
Sanggunian
Panapos na Talaan ng mga Komentaryo’t Pagpapaliwanag

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com