De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


Ang Mga Ideolohiyang Politikal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines

Isang Pag-aaral sa mga Piling Pahayag mula sa Limang Panahon ng Kontemporaryong Eklesiastiko-Politikal na Kasaysayan ng Pilipinas

Author: Feorillo Petronillo A. Demeterio III

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-553-1
121 pages

 

 

 

 

 (click here to enlarge photo)

 

Book Description About the Author Table of Contents  

KABANATA I: Introduksiyon
Ang mga Opisyal na Pahayag ng CBCP
Ang Balangkas ng isang Ideolohikal na Spectrum na may Dalawang Dimensiyon
KABANATA II: Ang Panahon Bago ang Batas Militar
Mga Espesipikong Paksa ng mga Dokumentong Politikal
Paninindigan tungkol sa Kasalukuyan at Pagbabago
Pagpapahalaga sa Indibidwal at sa Estado
Ideolohiyang Politikal na Nakapaloob sa mga Dokumento
KABANATA III: Ang Maagang Panahon ng Batas Militar
Mga Espesipikong Paksa ng mga Dokumentong Politikal
Paninindigan tungkol sa Kasalukuyan at Pagbabago
Pagpapahalaga sa Indibidwal at sa Estado
Ideolohiyang Politikal na Nakapaloob sa mga Dokumento
KABANATA IV: Ang Huling Panahon ng Batas Militar
Mga Espesipikong Paksa ng mga Dokumentong Politikal
Paninindigan tungkol sa Kasalukuyan at Pagbabago
Pagpapahalaga sa Indibidwal at sa Estado
Ideolohiyang Politikal na Nakapaloob sa mga Dokumento
KABANATA V: Ang Panahon ng mga Pag-Aalsa sa EDSA
Mga Espesipikong Paksa ng mga Dokumentong Politikal
Paninindigan tungkol sa Kasalukuyan at Pagbabago
Pagpapahalaga sa Indibidwal at sa Estado
Ideolohiyang Politikal na Nakapaloob sa mga Dokumento
KABANATA VI: Ang Panahong Post Sin
Mga Espesipikong Paksa ng mga Dokumentong Politikal
Paninindigan tungkol sa Kasalukuyan at Pagbabago
Pagpapahalaga sa Indibidwal at sa Estado
Ideolohiyang Politikal na Nakapaloob sa mga Dokumento
KABANATA VII: Masusing Paghahambing sa mga
Ideolohiyang Politikal ng CBCP sa bawat Panahon
KABANATA VIII: Kongklusyon
APENDIKS A: Listahan ng mga Opisyal na Pahayag ng CBCP mula 1968 hanggang 2010
APENDIKS B: Listahan ng mga Dokumentong Politikal mula sa Panahon ng mga Pag-Aalsa sa EDSA na
Hindi Kasama sa 50% Random Sample
APENDIKS C: Listahan ng mga Dokumentong Politikal mula sa Panahong Post Sin na
Hindi Kasama sa 50% Random Sample
SANGGUNIAN
INDEKS

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com