De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


Ang Mga Ideolohiyang Politikal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines

Isang Pag-aaral sa mga Piling Pahayag mula sa Limang Panahon ng Kontemporaryong Eklesiastiko-Politikal na Kasaysayan ng Pilipinas

Author: Feorillo Petronillo A. Demeterio III

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-553-1
121 pages

 

 

 

 

 (click here to enlarge photo)

 

Book Description About the Author Table of Contents  

Si FEORILLO PETRONILLO A. DEMETERIO III ay isang Associate Professor sa Departamento ng Filipino, at Pangalawang Dekano ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasan ng De La Salle. Siya ay may-akda ng maraming artikulo tungkol sa hermenyutika, araling kultural, araling Pilipino, pilosopiyang Pilipino, at iilang maikling kwento na nalathala sa iba't ibang local at internasyunal na journal.

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com