De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


Minimalistang Pagsasadula ng Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltazar

Author: Lakangiting Caparanga Garcia

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-557-9
126 pages

 

 

 

 

 

 

 

 

(click here to enlarge photo)

Book Description Table of Contents    

Pag-aalay
Pasasalamat
Sa Gagamit Nito
Paunang Salita
Minimalistang Iskrip ng Florante at Laura
Yugto 1
Yugto 2
Yugto 3
Mga Tala sa Proseso ng Paglikha
Disenyo
Pagyuyugto
Props
Pagtrato
Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltazar
Mga Sanggunian

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com