De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


Pilas Ng Papel

Author: Mesándel Virtusio Arguelles

Published and distributed by
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2014
ISBN: 978-971-555-602-6
192 pages

 

Book Description Table of Contents About the Author  

Si MESÁNDEL VIRTUSIO ARGUELLES ay may-akda ng sampung aklat ng tula sa Filipino kabilang ang Guwangna inilathala noong 2013. Nagkamit siya ng mga parangal sa pagtula tulad ng Gawad Collantes, Gawad Komisyon sa Tula, Maningning Miclat Award for Poetry, at Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Naging fellow siya sa ika-36 at -48 UP National Writers Workshop at kasapi ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) at High Chair. Kasalukuyang editor sa isang publishing house at nagtuturo sa De La Salle University-Manila. Isa rin siya sa mga editor ng hal., isang lathalaing online at print na nakatuon sa paglalathala ng kontemporanyong mga akda sa Filipino.

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com