The DLSU Newsletter online

13 AUGUST 2001. VOLUME 33. NUMBER 11. 4 PAGES 

newsletter front page
faculty news
this week at DLSU-Manila
announcements
updates
lasallian thoughts
archives
contact us
inside news

Karapatang pantao, binibigyang-diin ng La Salle sa Buwan ng Wika 2001

Bilang tugon sa hamon na pag-ingatan at panatilihin ang karapatang pantao sa bansa, muling binibigyang-diin ng De La Salle University-Manila ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagdiriwang sa buong buwan ng Agosto.

a pangunguna ng Departamento ng Literatura at Wikang Filipino, sinimulan noong Agosto 3 ang iba’t ibang gawaing naglalayong magpapataas ng antas ng kamalayan sa wika. Kabilang sa nakikibahagi sa pagdiriwang ang ilang organisasyon ng mga estudyante.

Nagkaroon na ng mga panayam, mga kumpetisyon tulad ng tagisan ng talino sa Filipino at pagsusulat ng sanaysay, at pagbasa ng tula nang nakaraang linggo na tumugon sa tema ng karapatang pantao.

Bukod pa sa naturang tema, magkakaroon rin ng diskusyon tungkol sa iba pang mga isyu. Ngayong linggo, itatanghal ang isang serye ng panayam, ang Panayam F. Sionil Jose. Isang kritika ang babasahin ni Dr. Bienvenido Lumbera, Ang Intelektwal at ang Lipunang Filipino: Isang Pagbasa sa Nobelang Ermita sa Agosto 13, samantalang ang Nasyonal at Global: Kapag Tuyo na ang Luha Mo Aking Wika ang ipapahayag ni Lakangiting Garcia sa Agosto 15. Ang Kritisismong Pandigma ni Gelacio Guillermo: Isang Sulyap sa Kamalayan ng Kritiko ang tatalakayin ni Teresa Wright sa Agosto 17.

Bilang pagtugon sa tema ngayong linggo na Wikang Filipino: Mabisang Wika sa Modernisasyon, pag-uukulan ng pansin ang tinig ng mga kabataang manunulat ng kampus sa pamamagitan ng kanilang mga isinulat na sanaysay at salaysay.

Maging ang mga manunulat sa kampus ay itatanghal ngayong buwan. Sa Agosto 15, ilulunsad ang aklat ni Lakangiting Garcia at Dr. Maxima Azelejado, ang Terminolohiyang Matematika at sa Agosto 29 naman, ang aklat ni Dr. Eduardo Domingo.

Samantala, upang bigyang kulay ang pagdiriwang, magkakaroon muli ng isang salu-salo para sa lahat, pagbasa ng tula, at pagtatanghal ng Klasikong Musikang Filipino sa mga susunod na araw. Gaganapin ang Gawad Lasallian sa Filipino sa Agosto 24.

back | main

>>

HOME FrontGo to the top of the page
This is best viewed with MS Internet Explorer 4 or Netscape Communicator 4 and above.
You can set your video resolution to 800x600 pixels (16 bit/24 bit color/32 bit) for best results.