Schedule of Paper Presentations


Panel A: Ethics and Animal Welfare
(06 February 2018, 12:45-14:15, Room Y507)
Ms. Rosallia Domingo On the Intersectionality of Disability and Animal Studies: Exploring the Vulnerability and Agency of Human and Nonhuman Animals
Mr. Rodolfo Bagay, Jr. Death of Cockfighting and the Marriage of Ethics and Cultural Sensibility
Mr. Oscar Sison, Jr. Bird Photography as Threshold to Deeper Ecological Consciousness: a Heideggerian Perspective
Mr. Joseph Emmanuel Figueroa, Ms. Jillianne Marie Mendoza, Ms. Katrina Siccion, Ms. Christine Hazel Soliman, & Engr. Donabel Abuan Animal Surveillance Quadcopter Using Thermal Imaging

Panel B: Education and Pedagogy
(06 February 2018, 12:45-14:15, Room Y508)
Mr. Miguel Paolo Paredes, Dr. Reynaldo Bautista, & Dr. Luz Suplico-Jeong Do ELGAs (Expected Lasallian Graduate Attributes) Affect the Employers’ Intent to Hire?: the Case of the DLSU-Manila College Graduates
Ms. Mary Sarah Angoluan Kadalian ng Pag-implementa ng Pagpapahalagang Enbironmental sa Montessori Metodo Kumpara sa Tradisyonal o Kumbensiyonal na Metodo sa Pagtuturo
Mr. Aris Gonzales Big History through the Lens of Newman's Idea of a University
Mr. Wyndell Gaspan III ‘Bangklase’ Educational Shipboard: a Private-Public Partnership for Educational Innovation and Environmental Advocacy

Panel C: Environment, Justice and Governance
(06 February 2018, 12:45-14:15, Room Y509)
Dr. Eric Vincent Batalla Challenging Governance for Sustainable Development
Ms. Mary Irene Clare Delena Social Injustices in the Philippines
Mr. Matthew Rei De Leon, Ms. Nicole Gaddi, Ms. Celle Elijah Bernardine Lo, & Ms. Mary Ann Vidallo Komparatibong Pag-aaral sa mga Programang Pangkapaligiran na Ipinatutupad ng Tatlong Pinakamalinis na Baranggay sa Ikaapat na Klaster ng Lungsod ng Makati
Mr. Joseph Paña H.L.A. Hart on the Rule of Law and Environment

Panel D: Sustainability and the Filipino Youth
(06 February 2018, 12:45-14:15, Room SJ504)
Dr. Alona Jumaquio-Ardales BigkiSining sa Pilipinolohiya: Panagpuan ng mga Milenyal at Kalikasan
Dr. Roseann Tan-Mansukhani Seeing, Appreciating, Creating: Adolescents’ Experience of Beauty in the Environment
Ms. Alyanna Joyce Abadejos, Ms. Isabela De Jesus, Ms. Eara Jamille M. Mabunga, Ms. Julia Daphne Ocampo, Ms. Shanel Jeanette Salcedo, Ms. Alyssa Nicole Talabis, & Dr. Hazel Biana The Cost of Fast Fashion
Ms. Rica Arevalo Introducing Vlogging in the Classroom

Panel E: Sikolohiyang Pilipino and Caring for Nature
(06 February 2018, 12:45-14:15, Room V202)
Mr. Ruel Nalam Laudato Si: a Resurgence of Eastern Philosophy towards ‘Buut' and 'Utol’ for an Environmental Ethical Sustainability
Dr. Rhoderick Nuncio Ligaya at Kalikasan
Mr. Rafael Fernando Pag-hinga: Linking the Filipino Sense of Rest and the Environment
Dr. Dorothy Javier-Martinez, & Sr. Ma. Elizabeth Butay Gawi at Rito ng Pagbabalik-Loob tungo sa Malikhaing Pagtatangka ng Pangangalaga sa Kapaligiran

Panel F: Reflections on Environmental Philosophy
(06 February 2018, 12:45-14:15, Room M403)
Mr. Raemel Niklaus Leyretana Ang mga "Mukha ng Paniniil" ni Iris Marion Young at Ekofeminismo: tungo sa Pagpapaunlad ng Diskursong Pang-Kalikasan
Mr. Ramon Palma Exploring Ecofeminism's Fault Lines
Dr. Leni Garcia Stories for the Environment: Understanding Buddhist Ecology in Parables
Ms. Veniz Maja Guzman Achieving Karuna: Interconnectedness and Compassion through Awe
Ms. Emi Naito The Critique of Heideggerian Environmentalism on Ecological Feminism

Panel G: Nature and the Social Teachings of the Catholic Church
(06 February 2018, 14:30-16:00, Room Y507)
Dr. Ricardo Puno Fill the Earth and Subdue It (Genesis 1:28)
Mr. Genaro Jordan Rondina Charcoal Production in San Narciso, Quezon and Laudato Si: An Ethical Consideration
Mr. Reuel Rito Seño Lessons from Pope Francis’ Laudato Si: Religious and Ecological Education Leading to Ecological Citizenship
Ms. Katherine Pia Cabatbat, & Ms. Teresa Camarines Analysis of the Writ of Continuing Mandamus in the Light of Laudato Si

Panel H: Art and Cultural Practices
(06 February 2018, 14:30-16:00, Room Y508)
Mr. Angelito Martinez Pamanese: the Art of Cooking, the Virtue of Caring
Mr. Ronel De Loyola Berleant's Non-Cognitive Engagement Approach in Remedying the Problem on Urban Visual Pollution
Dr. John Iremil Teodoro Sa Yakap ng Gubat at Dagat: ang Kuwento ng Pagkamulat ng isang Sirenang Peryodistang Sumusulat para sa Kalikasan at Kapaligiran
Bro. Jose Eric Lacsa The Interconnectedness and the Role of Liturgy in bringing Environmental Awareness: Piety of Pilgrims through Popular Devotion with the Nazareno vis-à-vis the Care for the Environment as Integral to Faith

Panel I: Devastation and Disaster
(06 February 2018, 14:30-16:00, Room Y509)
Dr. Fernando Santiago, Jr. Disasters and Agrarian Unrest in Nueva Ecija in the 1930s: a Preliminary Historical Study
Dr. Marlon Delupio Republic of the Philippines' Disaster Preparedness: a Historical Background: the Case and Lesson of the July 16, 1990 Killer Quake
Mr. Emmanuel Jayson Bolata Talaban ng Karanasan at Pagkatha sa Kontemporanyong Kasaysayan: Pagsibol ng mga Akdang Pambata hinggil sa Kaalaman at Kamalayang Pandisaster sa Pananalasa ng mga Bagyo (2010-2016)
Ms. Pia Katrina Angeles Coastal Development: Sustainability or Destruction?

Panel J: Nature, Metaphysics and Spirituality
(06 February 2018, 14:30-16:00, Room V202)
Mr. Rex Belli Alejandro Dwelling: towards and Ontology of Environmental Care
Mr. Christian Lemuel Afundar Vegetarianism Beyond Nonviolence, Rights, and Personal Health
Dr. Raj Mansukhani Environment, Space, and Kinship: a Phenomenological Approach to Environmental Ethics
Mr. Greg Dulay The Impact of the Unconscious Annulment in Environmental Problem

Panel K: Commerce and Consumption
(06 February 2018, 14:30-16:00, Room M403)
Dr. Hazel Biana Joy to/and the World: the KonMari Method, Philosophy, and the Environment
Mr. Dante Leoncini The Repercussions of Sustainability: Fact or fiction
Ms. Moireen Nicola Antoinette Espinosa Brand Communities: Saving the Philippine Seas through Upcycled Retail Items
Atty. Christopher Cruz Intellectual Property and Innovation: in Search of a Sustainable Intellectual Property Strategy

Panel L: Governance, Utopia and Ethics
(06 February 2018, 16:15-17:45, Room Y507)
Mr. Eugenio Ferrer Santiago III Corruption Prevention and the Clean Air Act implementation of the Land Transportation Office
Mr. Joseph Paña Michel Foucault: from the Technology of the Self towards Other as Environment
Dr. David Michael San Juan A Better World is Possible: a Marxist Critique of ASEAN Integration
Mr. Joaquin Miguel Ruiz Design Matters: Examining the Role of Aesthetics for a Smoke-Free Philippines

Panel M: Images and Textualizations
(06 February 2018, 16:15-17:45, Room Y508)
Dr. Ma. Florina Orillos-Juan Ang Ambag ni Peter Boomgaard sa Historiograpiya ng Kasaysayang Pangkapaligiran sa Kapuluang Timog Silangang Asya
Mr. Romel Daya Mga Mito sa Kalikasan sa mga Litrato sa Travel Blogs na Nagtatampok sa Calamianes, Palawan
Mr. Gulliver Eric Alawas Still Life: some Intimations on Technological Art and the Modern World
Mr. Martin Joseph Esteves Batok' sa Kalikasan
Ms. Susan Claire Agbayani Harnessing Communities in Creating Art that Promotes Advocacies and Transforms Societies