Programa

 

UNANG ARAW Abril 28 - LUNES
ORAS AKTIBIDAD
7:00 – 9:00 Pagpapatala
9:00 – 9:30 Meryenda
9:30 – 10:30 Panalangin
Pambansang Awit
Bating Pagtanggap,

Pagpapakilala sa mga
Partisipant at Oryentasyon
Dr. Josefina C. Mangahis
Tagapangulo, Departamento ng Filipino
DLSU-Maynila

Pambungad na Pananalita
Br. RICKY LAGUDA, FSC
Pangulo at Tsanselor
DLSU-Maynila

10:30 – 11:30 Mga Paghahanda sa K to 12 Sen. Sonny Angara Jr.
11:30 – 11:45 Malayang Talakayan
11:45 – 12: 45 Tanghalian
12:45  –  1:00 Sosyalisasyon
1:00  –  2:00 Midya (Pelikula, Telenobela, at Pagtuturo)

Direk Jose Javier Reyes
Fakulti, Departamento ng Komunikasyon
Kolehiyo ng Malalayang Sining
2:00  –  2:15 Malayang Talakayan
2:15 –   3:15 Pagtataya sa Sistemang K-12

Dr. Cristy Sioco

Pinuno, Departamento ng Edukasyon
3:15 – 3:30 Malayang Talakayan
3:30 – 3: 45 Meryenda
3:45 –  4:45 Inobasyon sa Pagtuturo Angkla sa K-12

Prop. Patrocinio Villafuerte
Dating Tagapangulo
Pamantasang Normal ng Pilipinas
4:45  –  5:00 Malayang Talakayan
Modereytor: Dr. Dolores Taylan

IKALAWANG ARAW Abril 29 - MARTES
ORAS AKTIBIDAD
7:30 – 8:00 Pagpapatala / Sosyalisasyon
8:00 – 9:00 Integrasyon ng Teknolohiya sa
Pagtuturo at Pananaliksik sa Filipino
Sa K+12

Dr. Joel Ilao
College of Computer Studies, DLSU
9:00 –9:15 Malayang Talakayan
9:15 – 9:45 Meryenda
9:45:  10:45 Kalagayang Pangwika sa Iba’t Ibang Antas ng Pag-aaral

Dr. Jovy Peregrino
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
10:45 – 11:00 Malayang Talakayan
11:00 -  11:45 PAKITANG- TURO
Elementarya

Dr. Ruby Alunen
Fakulti, DLSU-Maynila
11:45-12:00 Malayang Talakayan
12:00 – 1:00 Tanghalian
1:00 – 1:15 Sosyalisasyon
1:15-   2:00 Sekondarya

Dr. Ma. Fe Gannaban
DLSU-Maynila
2:00 – 2:15 Malayang Talakayan
2:15 – 3:00 G 11 at 12

Gng Alona Ardales
Fakulti, DLSU
3:00 – 3:15 Malayang Talakayan
3:15 – 3:45 Meryenda
3:45 – 5:00 WORKSYAP
Paghahanda ng Kagamitang Pampagtuturo
Modereytor: Dr. Raquel Sison- Buban

IKATLONG ARAW Abril 30 - MIYERKULES
ORAS AKTIBIDAD
7:30 – 8:00 Pagpapatala / Sosyalisasyon
8:00 – 9:30 Presentasyon ng Awtput
9:30 – 10:00 Meryenda
10:00 – 11:30 Impresyon ng mga Partisipant (Elementarya, Hayskul, Kolehiyo)
11:30 – 1:00 Tanghalian
1:00 – 1:30 Ebalwasyon ng Seminar

Dr. Feorillo Demeterio III
Dr. Teresita Fortunato
Departamento ng Filipino
DLSU – Maynila
1:30 – 3:00 Pangwakas na Programa
Pangwakas na Pananalita
Prop. Voltaire M. Villanueva
Direktor

Pambansang Seminar 2014
Paggawad ng Sertipiko
Dr. Josefina C. Mangahis
Prop. Ramilito Correa
Prop. Voltaire Villanueva
Dr. Ruby Alunen

3:00-  3:30 Meryenda
Modereytor: Prop. Ramilito B. Correa