Pangkalahatang-Ideya

Kolehiyo ng Malalayang Sining
DEPARTAMENTO NG FILIPINO

Sentro ng Kahusayan sa Filipino
ng Komisyon sa Lalong Mataas
 na Edukasyon

PAMBANSANG SEMINAR-WORKSYAP SA FILIPINO NG PAMANTASANG DE LA SALLE, MAYNILA

Paksa:   “Ang Papel ng Filipino sa Programang K-12 Tungo sa Pagkamit ng Kamalayan at Kasanayan para sa Ika-21 Siglo”

Seminar Room, 4th Flr.,Yuchengco Bldg., DLSU – Manila

Abril 28-30, 2014

 

Ang Departamento ng Filipino ng Pambansang De La Salle-Maynila ay magtataguyod ng Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino na may temang Ang Papel ng Filipino sa Programang K to 12 Tungo sa Pagkamit ng Kamalayan at Kasanayan Para sa Ika-21 Siglo sa Abril 28-30, 2014 sa Seminar Room, 4th Floor, Yuchengco Building, DLSU, Taft Avenue, Maynila.

Ang layunin ng Seminar-Worksyap ay maitampok at maisulong ang kahalagahan ng pagtuturo ng wikang Filipino sa mga pagbababgo sa edukasyon (K to 12) upang palakasin at patatagin ang Filipino bilang isang larangan

Ang mga guro at sinumang may interes sa disiplinang Filipino na pag-iibayuhin ang kahusayan sa pagtuturo at pagsusulong ng programa upang makatugon sa malaking hamon sa larangan ng edukasyon sa panahon ng globalisasyon ay inaaanyayahang dumalo sa gawaing ito.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral na mula sa pampubliko at pampribadong paaralan ay naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith .

DepEd Advisory No. 528, s. 2013
Disyembre 20, 2013
In compliance with DepEd Order No. 8, s. 2013
this Advisory is issued for the information of DepEd officials,
personnel/staff, as well as the concerned public.
(Visit www.deped.gov.ph.)

 

 

Para sa iba pang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay:
Malou Bagona
Sekretarya ng Departamento ng Filipino
Kolehiyo ng Malalayang Sining
Pamantasang De La Salle
2401 Taft Avenue, Maynila
Telefax Blg.: (02) 524-4611 lokal 509 and 552
Website Address: http://geocities.com/fildept/index.htm