Riserts

Louise Vincent Amante
PAMAGAT GENRE PETSA
Mga Artikulo't Sanaysay    
"Timpla ng Tanawin," Philippine Collegian, Tomo 85 Isyu 14, 5 Okt 2007, p.9 Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Nakamamatay na Kalakaran," Philippine Collegian, Tomo 85 Isyu 12,
14 Set 2007, p.9
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Buntong-hininga," (Philip Rizalino), Philippine Collegian, Tomo 85 Isyu 7,
02 Agosto 2007, p11
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Paggaod sa Laot ng Kawalan," Philippine Collegian, Tomo 85 Isyu 6,
23 Hulyo 2007, p.4-5
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Pagbaklas sa Toreng World-Class," Philippine Collegian, Tomo 85 Isyu 5,
19 Hulyo 2007, p.7
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"The Heat is On: The Politics of Global Warming,"
Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 16-17, 22 Mayo 2007, p.11
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Lantang Gulay," (Super Money), Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 16-17,
22 Mayo 2007 p.8-9
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Kung nagkataong hindi ako nag-Kulê," Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 14-15,
11 Mayo 2007, p.15
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Cumming Soon," (Luis Matulis), Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 14-15,
11 Mayo 2007, p.8-9
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"On Duty: Sa Mata ng Isang Guwardiya," Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 11,
16 Enero 2007, p.4
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
"Peryang Limot: Ilang Saglit sa Loob ng Ulyaning Perya," Philippine Collegian,
Tomo 84 Isyu 9-10, 14 Disyembre 2006, p.12
Mga Artikulo't Sanaysay 2006
"Wikapedia: Ang Wikang Filipino Ngayon," Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 8,
24 Agosto 2006, p.7
Mga Artikulo't Sanaysay 2006
"Rizalohiya: Si Rizal sa Loob at Labas ng Klasrum," Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 5,
21 Hulyo 2006, p.12
Mga Artikulo't Sanaysay 2006
"Kay M," (Lorenz Cruz), Philippine Collegian, Tomo 84 Isyu 2, 20 Hunyo 2006, p.9 Mga Artikulo't Sanaysay 2006
"Hudyat," 24/7 Walang Panahon: The 2004-2005 Philippine Collegian Anthology,
QC: Philippine Collegian, 2005, p. 67
Mga Tula 2005
"Tuwi-tuwina," 24/7 Walang Panahon: The 2004-2005 Philippine Collegian Anthology,
QC: Philippine Collegian, 2005, p. 69
Mga Tula 2005
"Bungo at Piso," Philippine Collegian, Tomo 82, Isyu 12, 30 Agosto 2004, p. 4 Mga Tula 2004
"Titig sa Dilim," Philippine Collegian, Tomo 79, Isyu 26, 11 Pebrero 2003, p. 4 Mga Tula 2003
"Dalawang Istruktura," (Neil Alejo) Underpass: The 2000-2001 Philippine Collegian Literary Supplement, 6 Okt 2000, p. 4 Mga Tula 2000

Raquel E. Sison-Buban
PAMAGAT GENRE PETSA
Mga Artikulo't Sanaysay    
Saling Abueg: Ang Pagtatagpo ng Ideolohiya
at Praktika ng Salin
(Translating Abueg: The Meeting of Ideology and The Practice of Translation)
LUSONG: Mga Sanaysay sa Araling Filipino,
Taylan, D. and Carandang II, E. editors.
Mga Artikulo't Sanaysay In Press as of 2008
Ang Pagtuturo ng "Scent of Apples" ni Bienvenido N. Santos
ni Gerardo Z. Torres, salin ni Sison-Buban, R.
(Teaching Bienvenido N. Santos' Scent of Apples)
LUSONG: Mga Sanaysay sa Araling Filipino,
Taylan, D. and Carandang II, E. editors.
Mga Artikulo't Sanaysay In Press as of 2008
Ang Pagsasalin Bilang Laboratoryo ng Tagisang Wika at Diwa
(Translation as a Laboratory of Competing Minds and Thoughts)
MALAY, Taon XIX Blg. 1, DLSU Press, Inc.,
Malate 1004
Mga Artikulo't Sanaysay 2006
Wird at Myutileyted na Ispeling: Isyung Pulitikal
sa Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino
MALAY, Taon XVI Blg. 1, DLSU Press, Inc.,
Malate 1004
Mga Artikulo't Sanaysay 2006
"Naisalin nga ba ang dapat isalin?"Ang Pagsalin ni Antonio kay Jose: Isang Suring-saling Kultural
Bin-I, New Theoretical and Critical Writings on Philippines Studies, Tauro-Batuigas, J. and Carandang II, E. editors.
UST Publishing House, Manila
Mga Artikulo't Sanaysay 2004
"Ang Pulang Cocoon" ni Abe Kobo: Isang Pagsasalin
(Abe Kobo's The Red Coccoon : A Translation )
MALAY, Taon XVII Blg. 1, DLSU Press, Inc.,
Malate 1004
Mga Artikulo't Sanaysay 2002
"Kapag Naiisahan Ako ng Aking Diyos"
Pagkamulat Newsletter, DLSU Press, Inc., Malate 1004
Mga Artikulo't Sanaysay 2002

Marian Caampued
PAMAGAT GENRE PETSA
Mga Artikulo't Sanaysay    
Ang Mommy ni Ili Ti Similla Feb. 2005
(Personal Essay) UP Baguio Faculty Journal
Mga Artikulo't Sanaysay 2005
Oyayi sa Bayan ng Mananakop Ti Similla Jan. 2005
(Travelogue) UP Baguio Faculty Journal
Mga Artikulo't Sanaysay 2005
Bagong Pusa (Para kay N.) Balintuna 2005
UP Baguio Students'
Literary Folio
Mga Artikulo't Sanaysay 2005
Sangandaan sa UP Ti Similla Aug. 2003 Dalawang Eba UP Baguio Outcrop Jan. 2003
Para Kay Anoj
Mga Artikulo't Sanaysay 2003
Sa Mata ni Lala Sunday Inquirer Magazine 12 Jan. 2003
(para sa batang si Mik)
Bulalakaw-alay sa sarili Sunday Inquirer Magazine 23 June 2002
Mga Artikulo't Sanaysay 2003
"Prom D' Norti" O "Nagmula sa Ti Similla Mar. 2002
Hilaga": Pagdalumat at Depensa sa
Amianan
Mga Artikulo't Sanaysay 2002
Kay Omeng, Kapatid Sunday Inquirer Magazine 22 Sept. 2001 Mga Artikulo't Sanaysay 2001
Sa Mata ni Lala Phil. Free Press 04 Aug. 2001

Kakyemehan Balintuna June 2001
02 Nob. 2000
Sa Mata ni Lala
Mga Artikulo't Sanaysay 2001
Bulalakaw Mirror Magazine 05 Feb. 2001 Mga Artikulo't Sanaysay 2001
Sa Aking Katipang Babae Likhaan '97 March 2000
UP Creative Writing
Center Journal
Mga Artikulo't Sanaysay 2000
Fil na Fil sa Amianan: Ulat ng Proceedings of the 1st 17 May 1999
Disiplina ng Filipino Humanities Div. Faculty
Conference
Mga Artikulo't Sanaysay 1999
Unang Tontongan ng Kaguruan Ti Similla Mar-Apr 99
Mapaghamong Hakbang
sa Awtonomiya
Ang Pagsasalin sa Kuwentong Ti Similla Oct-Nov 98
Pambatang 'Dumaloy ang Ilog
Chico', ng GABRIELA:Isang Pagsusuri
Mga Artikulo't Sanaysay 1999
Pakiusap kay Mica Mirror Magazine 26 Oct. 1998 Mga Artikulo't Sanaysay 1998
Sa Aking Katipang Babae Balitaw Philippine July 1998
Collegian Literary Folio
Mga Artikulo't Sanaysay 1998
Trilohiya ng Paghahayag Balitaw Philippine Collegian July 1998
Literary Folio
Mga Artikulo't Sanaysay 1998
Wala namang Masama: Ilang Tala sa Ti Similla June 1998
Selebrasyong Sentenaryong Pilipino
Mga Artikulo't Sanaysay 1998
Bulalakaw Outcrop July 1997
(with translation in different
Northern Luzon languages
by Fil-190 students)
Ka-kyemehan Sunday Inquirer Magazine 29 June 1997
(as Gala Ma. Apostol)
Mga Artikulo't Sanaysay 1997
Magkasanggang mga Taludtod Filipino Magazine 14 Feb. 1997 Mga Artikulo't Sanaysay 1997
Sa Aking Katipang Babae Breakout Personals Mar-Aug 96
(as Gala Ma. Apostol) Can't live in the Closet (CLIC)
Mga Artikulo't Sanaysay 1996
Trilohiya ng Paghahayag Breakout Personals Nov. 1995
(as Gala Ma. Apostol) Can't Live in the Closet (CLIC)
Mga Artikulo't Sanaysay 1995
Ka-kyemehan (para kay M.) Laya Magazine 3rd Qtr. 1994
(as Gala Ma. Apostol)
Mga Artikulo't Sanaysay 1994
3 Maikling Tula WRRC National Women's Dec. 1991
Information Flyer (NWIN)
Mga Artikulo't Sanaysay 1991
Magkahiwalay Nating Pandayin Bagong Butil ng Panitik Nov. 1991
ang Bukas Miriam College Textbook
in Filipino
Mga Artikulo't Sanaysay 1991
Give Our Children the Right Women's Home Companion July 1989
Childhood Experience
Mga Artikulo't Sanaysay 1989

Ramilito Correa
PAMAGAT GENRE PETSA
Mga Artikulo't Sanaysay    
Si Abueg Bilang Manunulat sa Teorya ni Macherey: 'Prodyuser' at Hindi 'Manlilikha' sa Kanyang Nobelang Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon
MALAY. Taon XIX Blg. 1, Agosto 2006; ISSN 0115-61-95
*Paper presented in Seryeng Panayam Efren Reyes Abueg
July 9, 2003, Tereso Lara Seminar Room
Mga Artikulo't Sanaysay 2003
Ortografiya at Pagsasalin: Tagapaghawan ng Daan Tungo sa Intelektwalisasyon ng
Wikang Filipino. GURO Mula Tsok Hanggang Internet Alay-Parangal kay Nenita P.
Papa. Pambansang Samahan sa Linggwistikang Filipino. 2006
Mga Artikulo't Sanaysay 2006
Sina Peñones, Bobis, Alano at Iba pang Makatang Bikolnon sa Wikang Filipino: O
Kung Paano Nagsalin ng Tulang Bikolnon sa Filipino ang Di-Katutubong
Bikolano. IDEYA, Volume 4, Number 2, March 2003
*Paper presented in the 2nd Regional Research Conference for Higher Education
Institutions of the National Capital Region, April 10, 2003
Mga Artikulo't Sanaysay 2003
A.V. Hernandez: Propagandista, sa Tradisyon nina Rizal, Del Pilar, atbp., at ang
Kanyang Impluwensya sa mga Makata ng mga Dekada '70 at '80. MALAY. Taon
XVI Blg.2. Marso 2002
Mga Artikulo't Sanaysay 2002
Tula-sa-Tula, Tula-sa-Prosa, Prosa-sa-Tula: Ilang Paglingon sa mga Tulang Isinalin.
DALOY Tomo VII. Blg. 2 1998
Mga Artikulo't Sanaysay 1998
Wala Nang Gilingan mula sa Alaala ni Mama Blanca.(Salin sa Filipino ng "No
More Mill, from Mama Blanca's Souvenirs" by Teresa de la Para) DLSU Press1999
Mga Artikulo't Sanaysay 1999
Prologo sa mga kuwento ni Tiya Panchita (Salin sa Filipino "Prologue to the Tales
of My Aunt Panchita" by Carmen Lyra) DLSU Press, 1999
Mga Artikulo't Sanaysay 1999
Salin sa Filipino ng "Delira Delivrance" by Jacques Roumain, DLSU Press 1999 Mga Artikulo't Sanaysay 1999

Genaro Gojo- Cruz
MGA NALATHALANG TULA, MAIKLING KUWENTONG PAMBATA AT SANAYSAY
Junior Inquirer Magazine    
PAMAGAT GENRE PETSA
May Puno sa Loob ng Aking Tiyan Maikling Kuwento Abril 30, 2005
Mga Laruang Papel Tula Enero 15, 2005
Ang Meryenda sa Aming Probinsya Tula Nobyembre 27, 2004
Si Ate at Si Kuya Tula Setyembre 6, 2003
Ang Mga Luto ni Lola Kadyang Tula Agosto 16, 2003
Ang Aking Yaya Asun KuwenTula Mayo 24, 2003
Ang Lumang Aparador Maikling Kuwento Abril 12, 2003
Nasaan na Kaya si Tatay at si Nanay? KuwenTula Marso 22, 2003
Sa Aking Mga Mag-aaral Tula Enero 18, 2003
Ang Mga Kending Pinoy Tula Disyembre 7, 2002
Ang Madyikerong si Tatay Maikling Kuwento Oktubre 5, 2002
Ang Nawawala Kong Titser KuwenTula Agosto 10, 2002
Sulatan Liham Hunyo 15, 2002
Tuwing Tag-araw Tula Mayo 25, 2002
Sa Aming Probinsya Tula Abril 27, 2002
Nakikita’t Nararamdaman Ngunit Di Mahawakan Tula Enero 19, 2002
Ang Pasko sa Amin Tula Disyembre 22, 2001
Kay Brian, Ang Kalarong Hindi Ko Nais Iwan KuwenTula Oktubre 13, 2001
Si Wali, Ang Munting Alitaptap KuwenTula Agosto 11, 2001
Bangkang Papel Maikling Kuwento Agosto 4, 2001
Mga Kambal na Tula Tula Hulyo 14, 2001
Noon at Ngayon Tula Hunyo 2, 2001
Ang Aking Pamilya Tula Mayo 19, 2001
Inquirer Libre    
PAMAGAT GENRE PETSA
Si Pilo, ang Batang Mahilig Magtago Book Review Abril 22, 2005
Librong Nagtuturo Tungkol sa Kasamaan ng Kasakiman Book Review Pebrero 2, 2005
Kwento Tungkol sa Nutrisyon Book Review Oktubre 28, 2004
Natatanging Guro sa Filipino Inquirer Libre Marso 11, 2004
Kabayan    
PAMAGAT GENRE PETSA
Instant Maikling Kuwentong Pambata Pebrero 20, 2004
Instant Maikling Kuwentong Pambata Pebrero 19, 2004
Instant Maikling Kuwentong Pambata Pebrero 18, 2004
Sundalo ng Wikang Filipino Lathalain Pebrero 13, 2004
Natatanging Kuwentistang Ilokano Lathalain Oktubre 3, 2003
2003 Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas Lathalain Setyembre 19, 2003
Dalitext sa Makabagong Panahon Lathalian Setyembre 12, 2003
Inang Manunulat Lathalain Hunyo 8, 2003
Alay sa Kasambahay Lathalain Mayo 31, 2003
Napapanahong Balagtasista Lathalain Mayo 29, 2003
Bigas at Laruan Alay sa Kabataang nasa Gitna ng Digmaan Lathalain Mayo 27, 2003
Batang Ilustrador Lathalain Mayo 25, 2003
Mabait na Ate sa Museo Lathalain Mayo 21, 2003
Ilustrador para sa Bata Lathalain Mayo 20, 2003
Pagbabasa, Susi sa Pagsulat Lathalain Mayo 11, 2003
Kampeon ng mga Batang Pinoy Lathalain Mayo 9, 2003
Kakaibang Graduation Lathalain Abril 8, 2003
Nanay ng mga Batang-Kalye Lathalain Marso 30, 2003
Ang Pigtas Kong Tsinelas Maikling Kuwentong Pambata Marso 25, 2003
McDonaldisasyon Maikling Kuwento Marso 30, 2003
McDonaldisasyon Maikling Kuwento Marso 23, 2003
Kuwentista para sa mga Bata Lathalain Marso 14, 2003
Gurong Bulag Lathalain Marso 13, 2003
Tagumpay at Buhay ni Love Love Añover Lathalain Pebrero 23, 2003
Pangarap na Natupad Lathalain Pebrero 15, 2003
Amerika Namin/Ngayong Gabi Tula Pebrero 11, 2003
Bayani ng Kalye Lathalain Pebrero 8, 2003
Gamu-gamo/Laway Tula Pebrero 3, 2003
Makata Ko/Pasensya Na Tula Enero 31, 2003
Maaari Pa/Pamamaalam Tula Enero 30, 2003
Sa Muli Nating Paglusong Tula Enero 29, 2003
Diskette/Di Kita Maramdaman Tula Enero 28, 2003
Gurong Awtor Lathalain Disyembre 17, 2002
Sementeryo/Paglilinis Tula Disyembre 13, 2002
Writer si Dok Lathalain Disyembre 4, 2002
Walang Katapusang Bangungot Tula Disyembre 2, 2002
Alay Kay Levi Celerio Tula Nobyembre 27, 2002
Pagtirintas ng Tula/Sugat Tula Nobyembre 26, 2002
Walang Katapusang Bangungot Tula Nobyembre 25, 2002
Bakulaw Tula Nobyembre 24, 2002
Pamamaalam Tula Nobyembre 22, 2002
Sugat ni Misis Tula Nobyembre 6, 2002
Sementeryo/Hindi Maaaring Mangyari Tula Nobyembre 2, 2002
Hamog Tula Oktubre 31, 2002
Kupas/Sa Iyong Pag-alis Tula Oktubre 30, 2002
Mga Sugat Tula Oktubre 29, 2002
Magnanakaw Tula Oktubre 16, 2002
Kay Federico Garcia Lorca Tula Setyembre 28, 2002
Tatsing Tula Setyembre 26, 2002
Nakaligtaan/Pinakaiibig Tula Setyembre 7, 2002
‘GEM’ ng Filipino Tula Agosto 20, 2002
Liwayway    
PAMAGAT GENRE PETSA
Patolits, Ang Batang Palito Maikling Kuwentong Pambata Pebrero 13, 2006
Ganito Tula Enero 30, 2006
Pag-ibig sa Panahon ng Krisis Tula Nobyembre 21, 2005
Amoy-Maleta Tula Nobyembre 14, 2005
Langit sa Lupa Maikling Kuwentong Pambata Nobyembre 7, 2005
Ang Mama Kong Papa Maikling Kuwentong Pambata Setyembre 12, 2005
Pagitan Tula Agosto 1, 2005
Mumu sa Bintana Maikling Kuwentong Pambata Hunyo 6, 2005
Pagpinid Tula Mayo 16, 2005
Malaking-Malaking Bahay Maikling Kuwentong Pambata Mayo 14, 2005
Kailan Mapapangalanan ang Lungkot Tula Mayo 2, 2005
May Puno sa Loon ng Aking Tiyan Maikling Kuwentong Pambata Pebrero 7, 2005
Loob at Labas Tula Nobyembre 15, 2004
Kung Bakit si Ka Amado at Ang Manggagawa ay Iisa Tula Hulyo 12, 2004
Ang Kamisetang Dilaw Maikling Kuwentong Pambata Mayo 24, 2004
Kakaiba ang Aking Lola Epang Maikling Kuwentong Pambata Mayo 3, 2004
Ang Lupang Matamis Maikling Kuwentong Pambata Abril 19, 2004
Bunso Sanaysay Marso 1, 2004
Kambal Maikling Kuwentong Pambata Pebrero 23, 2004
Ang Huling Parol Maikling Kuwentong Pambata Disyembre 22, 2003
Ang Lunchbox ni Abby Maikling Kuwentong Pambata Hulyo 28, 2003
Ang Lapis ni Kuya Salman Maikling Kuwentong Pambata Mayo 26, 2003
Si Puti Maikling Kuwentong Pambata Enero 20, 2003
Unang Pagdalaw Tula Nobyembre 4, 2002
Ang Unan ni Lola Maikling Kuwentong Pambata Setyembre 30, 2002
Labandera si Nanay Maikling Kuwentong Pambata Agosto 19, 2002
Unang Suweldo Maikling Kuwento Hunyo 24, 2002
Ang Madyikerong Kong si Tatay Maikling Kuwentong Pambata Mayo 20, 2002
Ang Mga Bulaklak sa Hardin ni Aling Rosa Maikling Kuwentong Pambata Abril 22, 2002
Ang Pigtas kong Tsinelas Maikling Kuwentong Pambata Pebrero 18, 2002
Hapunan/Tagulaylay sa Madaling-Araw/Nagsusulat Tayo Kahit Saan Tula Enero 28, 2002
Habang Tahanan Ko’y Tahimik Tula Disyembre 17, 2001
Ang Bisikleta ni Lolo Maikling Kuwentong Pambata Disyembre 3, 2001
Ang Upod Kong Tsinelas Maikling Kuwentong Pambata Nobyembre 5, 2001
Ako Tula Hulyo 23, 2001
Paumanhin sa Aking Anak Tula Hulyo 9, 2001
Pamamahinga Tula Nobyembre 13, 2000
Platito ng Tula Tula Oktubre 2, 2000
Ambon Tula Hulyo 31, 2000
Walang Katapusang Bangungot Tula Mayo 29, 2000
Philippine Panorama    
PAMAGAT GENRE PETSA
Balabal Tula Hunyo 20, 2004
Sa Silid na Ito Tula Hulyo 13, 2003
Paghiling Tula Marso 23, 2003
Paghiling Tula Marso 9, 2003
Pagitan Tula Oktubre 13, 2002
Hapunan Tula Marso 24, 2002
Pagdidilig Tula Enero 13, 2002
Tanan Tula Nobyembre 4, 2001
Pormang Makata Tula Abril 1, 2001
Ayoko Na Tula Marso 7, 1999
Sunday Inquirer Magazine    
PAMAGAT GENRE PETSA
Isa Tula Marso 26, 2006
Dahil Ibig Kitang Kilalanin (Tugon kay Elynia Mabanglo) Tula Disyembre 25, 2005
Closing Time Tula Setyembre 18, 2005
Tubig Tula Pebrero 27, 2005
May Lungkot ang Ulan Tula Setyembre 26, 2004
Walang Laman Tula Pebrero 8, 2004
Tato Tula Pebrero 2, 2003
Ang Mga Hindi Maaaring Mangyari Tula Setyembre 9, 2001
Propesyunal Tambay Tula Enero 28, 2001
Aplikante Tula Hulyo 23, 2000
First Date Tula Oktubre 11, 1998
The Philippine Star    
PAMAGAT GENRE PETSA
Alay Kay Levi Celerio Tula Abril 26, 2002
Minamahal ko ang Tula Sanaysay Hunyo 1, 2001
Grass (Para sa mga Taong Pinalalim ng Kababawan) Sanaysay Abril 20, 2001
Sugat Tula Marso 9, 2001
Matapos ang Sigwa Sanaysay Disyembre 8, 2000
Walang Katapusang Bangungot Tula Marso 17, 2000
May Tinik ang mga Sinag ng Bituin Tula Pebrero 18, 2000
Sa Muli Nating Paglusong Tula Oktubre 22, 1999
Sentimyento ng Isang Cellphone Tula Nobyembre 19, 1999
Huwag Mong Sabihing Ayaw Mo Na Tula Agosto 27, 1999
Tula Para kay Stephanie Tula Disyembre 25, 1998
Hintay Tula Mayo 8, 1998
Telepono Tula Abril 25, 1998
Kay Rose Tula Pebrero 27, 1998
Utak at Bolpen Tula Enero 23, 1998
Natutulog na Diyos Tula Enero 2, 1998
Ang Butas Kong Lonta Sanaysay Nobyembre 14, 1997
Megamall Tula Oktubre 3, 1997
Keyboard Tula Setyembre 5, 1997
Nawawalang Diyos Tula Agosto 29, 1997
Diskette Tula Hulyo 19, 1997
Pasista Tula Hunyo 14, 1997
Ligaya, ang Itawag Mo Tula Mayo 10, 1997
Stokwa Tula Mayo 3, 1997
Ang Girlfriend Kong Sosi Sanaysay Abril 5, 1997
Kahit Wala akong Levi’s o Diesel, Okay Lang! Sanaysay Pebrero 1, 1997
HOMELIFE    
PAMAGAT GENRE PETSA
Sa Silid na Ito Tula Pebrero 2007
Closing Time Tula Nobyembre 2006
Paghiling Tula Pebrero 2006
2401 (Field Notes)    
PAMAGAT GENRE PETSA
Ang Awit na Florante at Laura sa Aking Ipod at si Francisco Balagtas sa Aking Dekstop Sanaysay  
Ang Mga Bata sa Lansangan, si Tolits ng Tide, at ang Kuwentong-Pambata Sanaysay Hulyo 31, 2006
Kung Bakit Ako Nagsusulat ng mga Kuwentong-Pambata Sanaysay Nobyembre 21, 2005
Iba Pang Akdang Nalathala sa Junior Inquirer Magazine    
PAMAGAT GENRE PETSA
Ang Upod kong Tsinelas Maikling Kuwento Mayo 26, 2001
Kuting Tula Mayo 5, 2001
Ang Sorbetes/Ang Palamig/Ang Tsamporado Tula Pebrero 3, 2001
Ang Tsokolate Tula Pebrero 3, 2001
Ang Fishball Tula Enero 20, 2001
Kay Michael na Matagal nang Tirahan KuwenTula Enero 6, 2001
Mga Tula ng Pagkabata Tula Oktubre 14, 2000
Si Lola/Si Lolo    
Ang Ulap/Si Puti, Ang Aking Paboritong Aso Tula Oktubre 7, 2000
Ang Kuwento ni Puti Maikling Kuwento Abril 26, 2001
Mga Tulang Laro Tula Setyembre 23, 2000
Iba Pang Babasahin    
PAMAGAT PUBLIKASYON PETSA
Ang Unan ni Lola (p. 80) C&E Publishing, Inc. 2006
Ang Madyikerong si Tatay (p.196)    
De Gulong (p. 276)    
ISBN 971-584-461-8    
Teksto Ukol sa Kamatayan Official Publication of the Philippine Normal University: The PNU Post Marso 2006
Sandali ng Paglisan Official Publication of the Philippine Normal University: The PNU Post Nobyembre – Disyembre 2005
Akong Nabubuhay Philippine Graphic Agosto 15, 2005
May Puno sa Loob ng Aking Tiyan Pambata Hulyo 2005
  Communication Foundation for Asia  
Kung Ako ang Magiging Presidente ng Pilipinas Pambata Magazine Hunyo 2005
Sentro Bulakan Star Mayo 23 – 29, 2005
Sentro Bulakan Star Mayo 16 – 22, 2005
Sentro Bulakan Star Mayo 9 – 15, 2005
Sentro Bulakan Star Mayo 2 – 8, 2005
Sentro Bulakan Star Abril 25 – Mayo 1, 2005
Sentro Bulakan Star Abril 18 – 24, 2005
Magnanakaw Bulakan Star Abril 25 – Mayo 1, 2005
Ang Bahaghari Pambata Magazine Enero 2005
May Nuno sa Silid ni Ate Montage Disyembre 2004
The Old Aparador Read Magazine 2004
Pagbibilang ng Isang Batang Laging Naiiwan MetroNews Oktubre 16 – 22, 2003
Pagbibilang ng Isang Batang Laging Naiiwan MetroNews Oktubre 8 – 15, 2003
Returning the Gesture of Kindness The Philippine Star Mayo 9, 2003
We Can Make A Difference in the Lives of Others The Malayan Magazine 2003
Ang Lumang Aparador The Philippine Star Setyembre 6, 2002
Pagtirintas ng Tula Mirror Enero 14, 2002
Sa Bahaging Ito ng Mundo Montage Enero 2002
Sensibilidad The Philippine Star Disyembre 14, 2001
Kay Federico Garcia Lorca MUSA Nobyembre 2001
Ang Pigtas Kong Tsinelas The Philippine Star –Young Star Section Agosto 24, 2001
Sa mga Gabing Tulad Nito Philippines FreePress Agosto 11, 2001
Magnanakaw Philippines FreePress Hunyo 9, 2001
Mahapdi ang Dagta ng Mangga Philippines FreePress Setyembre 18, 1999
ANTOLOHIYA    
PAMAGAT PUBLIKASYON TAON NG PUBLIKASYON
ANI 33 Cultural Center of the Philippines (CCP) 2007
20th Anniversary Issue    
Nature and Environment    
ISSN 0116-4791    
Ani ng Wika 2006 Komisyon sa Wikang Filipino 2007
"Tayong Mga Nabubuhay"    
Gawad Ka Amado Amado V. Hernandez Resource Center, Inc. (AVHRC) 2006
Antolohiya 1999-2005    
"McDonaldisasyon" (p.163)    
"Kung Bakit si Ka Amado at Ang Manggagawa ay Iisa" (p.176)    
Text Poet’s Society University of Santo Tomas Publishing House 2006
Frank G. Rivera    
Editor    
"Pag-ibig sa Panahon ng Krisis"    
ISBN 978-971506-403-3    
Subverso Alliance of Comcerned Teachers (ACT) Congress of Teachers/Educators for Nationalism & Democracy (CONTEND) 2006
Mga Tula at Kuwento Laban sa Pulitikal na Pandarahas    
Mykel Andrada    
Joi Barrios    
Rolando B. Tolentino    
Editors    
"1017" (p.252)    
ISBN 978-971-92734-4-8    
ANI 32 Cultural Center of the Philippines (CCP) 2006
Global Pinoy    
The Philippine Literary Yearbook Volume 32    
"Talbos" (p.252)    
ISSN 0116-4791    
Writing in a Time of Terror and the Mis Management of Grief Office of the Vice Chancellor for Research & Extension, MSU-Iligan Institute of Technology 2005
The 11th ILIGAN National Writers Workshop    
Christine F. Godinez-Ortega    
"Ako"    
ISBN 971-8708-00-6    
ANI 31 Cultural Center of the Philippines (CCP) 2005
Metaphors of Love    
The Love Issue    
"Walang Laman" (p.170)    
"Photo Album" (p.171)    
"Sa Pagitan" (p.171)    
"Sa Mga Gabing Tulad Nito" (p.172)    
"Ang Kamisetang Dilaw" (p.31)    
ISBN 0116-4791    
DionaText National Commission for Culture and the Arts (NCCA) 2004
Editors    
Virgilio S. Almario    
Romulo P. Baquiran Jr.    
Victor Emmanuel Carmelo Nadera    
Aklas The Torch Publications 2004
"Walang Laman" (p.20) Philippine Normal University  
"May Gulong na Bahay" (p.106)    
ISSN 0119-0334    
ANI 30 Cultural Center of the Philippines (CCP) 2004
Batang Sining    
CCP Literary Yearbook    
"May Gulong na Bahay" (p.192)    
ISBN 0116-4791    
ANI 29 Cultural Center of the Philippines (CCP) 2003
The CCP Litetary Yearbook    
Volume 29 2003    
"McDonaldisasyon" (p.233)    
ISSN 0116-4791    
DaliText National Commission for Culture and the Arts (NCCA) 2003
Editors    
Virgilio S. Almario    
Romulo P. Baquiran Jr.    
Victor Emmanuel Carmelo Nadera    
TOMAS UST Publishing House 2003
"Sa Pagitan" (p.55)    
ISBN 0119-7908    
ANI 28 Cultural Center of the Philippines (CCP) 2002
Sarisaring Kasarian: Pagmamahal, Cariño Brutal, atbp.    
"Magnanakaw"    
"Paano Umibig ang Kapwa Lalaki"    
"Kaluluwa" (p. 28)    
ISBN 0116-4791    
Aklas The Torch Publications 2002
ISBN 09119-0334 Philippine Normal University  
Ang Aklat Likhaan ng Tula at Maikling Kuwento 2001 The University of the Philippines Press 2001
Editors    
Domingo G. Landicho    
Lilia Quindoza Santiago    
"Magnanakaw" (p.40)    
Beauty for Ashes Anvil Publishing, Inc. 2001
Remembering Maningning    
Editors    
Mario Ignacio Miclat    
Romulo P. Baquiran Jr.    
"Sana’y May Tinig ang mga Kulay" (p. 44)    
ISBN 971-27-1128-5    
ANI 27 Cultural Center of the Philippines (CCP) 2001
Ngayon ang Kinabukasan    
"Buwan" (17)    
"Skyway" (p.18)    
"Makata Ko" (p.18)    
ISBN 0116-4791    

 

Fanny A. Garcia
PAMAGAT GENRE PETSA
Aklat    
(2007) Sandaang Damit: 16 na Maikling Kuwento. University of the Philippines Press, Quezon City. Aklat 2007
(2005) Family Album: Mga Piling Sanaysay/Salaysay. University of Santo Tomas Publishing House, Manila. Aklat 2007
(2004) Erick Slumbook: Paglalakbay Kasama ang Anak Kong Autistic. Anvil Publishing, Inc., Pasig City. Aklat 2007
B. Mga Artikulo't Sanaysay    
(2007) "Ang Walang Katapusang Balitaktakan hinggil sa Wikang Pambansa at sa Wikang
Panturo," in 2401: DLSU Newsletter. 08 October 2007, Vol. 39, No. 10.
Mga Artikulo't Sanaysay 2007
(2005) "Usapang-Babae Lang Kaya?", in 2401: DLSU Newsletter. 19 September 2005, Vol. 37
No.17.
Mga Artikulo't Sanaysay 2005

 

Felicitas B. Herrera
PAMAGAT GENRE PETSA
Mga Artikulo't Sanaysay    
Environmental Education; Elementary School Journal, DCS, Manila, March 1996 Mga Artikulo't Sanaysay 1996
Isang Mungkahing Sa-lingkurang Pagsasanay sa Edukasyong Pangkapaligiran para sa mga Guro ng Lungsod ng Maynila, NTC Graduate School Journal 1st Sem. 1995-1996. Mga Artikulo't Sanaysay 1995
Mga Halamang Medisinal, The Filipino Teacher, July 1982. Mga Artikulo't Sanaysay 1982

 

Rhoderick V. Nuncio, PhD
PAMAGAT GENRE PETSA
Mga Aklat    
(2005) "Rationalization of Technical Terms in Asian ICT Perspective" Words in Asian Contexts. Edited by Vincent B Y Ooi, Anne Pakir et.al. Singapore: Department of English Language & Literature, Asian Research Institute, National University of Singapore. Co-author  (2004) Sangandiwa: Talastasang Pangkalinangan at Lapit-Pananaliksik. Manila: University of Sto. Tomas Publishing House. Mga Aklat 2005
(2004) "Dalumat ng Palabas at ang Imperyo ng Dos" in Bin-I: New Critical and Theoretical Writings on Philippine Studies, edited by Janet Tauro-Batuigas and Ernesto Carandang II. Manila: University of Sto. Tomas Publishing House. Mga Aklat 2004
Mga Artikulo't Sanaysay    
(2007) "Ang Mundo ng Online Game: Realidad ng Adiksyon at Pagtatanghal ng Bagong Mundo at Kaakuhan", in Malay. XX, blg. 1. Mga Artikulo't Sanaysay 2007
(2007) "Youth's Idealism and the Many facets of Cultural Change", in 2401: DLSU Newsletter. 25 June, Vol 39. No. 3. Mga Artikulo't Sanaysay 2007
(2006) "Tatlong Paradaym ng Teknolohiya: Ilang Obserbasyon sa Paggamit ng Teknolohiya", in 2401: DLSU Newsletter. 6 December, Vol 38. No. 15. Mga Artikulo't Sanaysay 2006
(2004) "An Essay on the Power Discourse of Rights: The History, Politics and End of Human Rights," in Filosopia: International Journal of Philosophy. Issue no.1. Mga Artikulo't Sanaysay 2004
(2003) "Palabas, Tawa at Kritika: Dayalektiko ng Isyu, Maskara at Kamalayan sa Impersonasyon ng Pulitiko sa Lipunan". Ideya Vol.5 no.1:70-89. Manila: De La Salle University Press. Mga Artikulo't Sanaysay 2003
(2002) "Saysay at Salaysay ng Pantawang Pananaw mula Pusong Hanggang Impersonasyon" Malay XVII No. 1:78-89. Manila: De La Salle University Press. Mga Artikulo't Sanaysay 2002
(2001) "A Critical Diagnosis of Prevalent Conditions in Modern Organizations" Scientia. Manila: San Beda College. Mga Artikulo't Sanaysay 2001
(2000) "Teachers On-line and Its Postmodern Shock" UE Today, Manila: University of the East. Mga Artikulo't Sanaysay 2000
(1999) "Silence of the Virgins: Deconstructing Men & Women Through Dialogue." UE Today, Manila: University of the East. Mga Artikulo't Sanaysay 1999

Vincent Lester Tan
PAMAGAT GENRE PETSA
(2007) "Leksikal na Rehistro sa mga Pelikulang Mano Po1: My Family, Mano Po2: My Home, Mano Po3: My Love, at Mano Po 4: Ako Legal Wife" Malay Journal Volume XIX No. 3
Mga Artikulo't Sanaysay 2007

Rowena Festin-Valerio
PAMAGAT GENRE PETSA
Malikhaing Akda/Sanaysay    
Dalawang Tula, Ani, CCP, 1999 Malikhaing Akda/Sanaysay 1999
Serye ng mga Tula sa Nanay, Hasaan, Kalikasan Press, 1992 Malikhaing Akda/Sanaysay 1992
Ulahing (maikling kwento), Engkwentro, Kalikasan Press, 1992, Malikhaing Akda/Sanaysay 1992
Antolohiya ng mga Nagwagi sa Maikling Kwento (Palanca), Anvil Publications, 1994
Malikhaing Akda/Sanaysay 1994
Sumpa (tula), Diliman Review, 1994, Talaang Ginto, Anvil Publications, 1994, Malikhaing Akda/Sanaysay 1994
Ang silid na Mahiwaga, Soledad Reyes, ed., Ateneo Press, 1994 Malikhaing Akda/Sanaysay 1994
Nanay (maikling kwento), Suloy: Teksbuk sa Sining ng Komunikasyon, UP Press, 1997 Malikhaing Akda/Sanaysay 1997
Ang Kasaysayan ng Dalawang Syudad (translation of A Tale of Two Cities), Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, 1998 Malikhaing Akda/Sanaysay 1998
Pinakamagaang Paraan ng Pagpatay, cd book ng mga tula, akdang_bayan publishing, 2005. Malikhaing Akda/Sanaysay 2005
Nanay, Alaala , Kwentuhan (mga tula), Collegian Folio Kadiliman, UP Diliman, June 2006 Malikhaing Akda/Sanaysay 2006
Pagkalag sa Gapos, A paper prepared and read for PEN National Women Writers' Conference, Cultural Center of the Philippines, 1990 Malikhaing Akda/Sanaysay 1990

Winton Lou Ynion
PAMAGAT GENRE PETSA
Aklat    
"Ang Kuwento ni Juliet," trans. The Tale of Juliet. Manila: Far Eastern University Publications,
180p.
First printing, 5,000 copies
ISBN 978-971-678-020-8 (newsprint)
ISBN 978-971-678-021-5 (softbound bookpaper)
ISBN 978-971-678-022-2 (hardbound bookpaper)
Aklat -
Mga Artikulo't Sanaysay    
"Towards the literature of children," Bul-ol: The First Tamaraw Anthology of Short Stories for Children, pp. 1-6
ISBN 978-971-678-019-2
Mga Artikulo't Sanaysay -
"Writing the islands: The visualizations of the Filipino in tourism articles of Philippine broadsheets," Communication Journal. Manila: Far Eastern University
Publications, Volume 2, No. 1, pp. 60-70.
ISSN 1656-9989
Mga Artikulo't Sanaysay -
"Mga bagabag ng banwa," Banwa: Journal ng Filipinolohiya.
Manila: Far Eastern University Publications, Volume 2, pp. 1-4.
ISSN 1656-8745
Mga Artikulo't Sanaysay -
"Paghuli sa sigbin: Sino, ano, saan, kailan, magkano, paano at iba pang tanong sa misteryo ng pambansang panitikan," Banwa: Journal ng Filipinolohiya.
Manila: Far Eastern University Publications, Volume 2, pp. 75-99.
ISSN 1656-8745
Mga Artikulo't Sanaysay -
"Muling pagsipat sa parametro ng banwa," Banwa: Journal sa Filipinolohiya.
Manila: Far Eastern University Publications, Volume 1, pp. 1-3.
ISSN 1656-8745
Mga Artikulo't Sanaysay -
"Paglupig ng mga pulgas sa pulisdog: Histomitikal at postkolonyalismong pagtanaw sa kasaysayan ng anakpawisd na nabonsai sa paso ng mananakop," Banwa: Journal sa Filipinolohiya. Manila: Far Eastern University Publications, Volume 1, pp. 107-123.
ISSN 1656-8745
Mga Artikulo't Sanaysay -
Journalism    
"Unique writeshop for children's literature,"
Philippine Daily Inquirer (Vol. 21, No. 156, May 15, 2006: F2)
Journalism 2006
"Three 'brave' films dominate Tanglaw's honor list,"
Philippine Graphic (Vol. 16, No. 36, February 13, 2006: 34)
Journalism 2006
"Investigation Democracy 101," Exposee (October 1, 2003: 4) Journalism 2003
"Microscoping a Fragmented Country to Fortify Democracy,"
Exposee (October 1, 2003: 16-17)
Journalism 2003
"What can history reveal about the saga that is 'Jose Pidal?"
Exposee (October 1, 2003: 19)
Journalism 2003
"Bayani Fernando: The Metro Hero," Exposee (October 1, 2003: 26-29) Journalism 2003
"Finger," Exposee (October 1, 2003: 30-31) Journalism 2003
"Wordlab bridges gap, advocates for learners with disabilities,"
Exposee (October 1, 2003: 40-43)
Journalism 2003
"Revisiting the Grandeur of Silay's San Diego Church,"
The News Today (Vol. 1, No. 48, August 10-16, 2001: 14)
Journalism 2001
"Recollecting 130 Years of Colegio de San Jose,"
The News Today (Vol. 1, No. 45, July 20-26, 2001: 12)
Journalism 2001
"Mapping the Glory of Our Lands," Iloilo Today (October 2000: 19) Journalism 2000
"Unspoken words of Silay's San Diego Church,"
Files Magazine (September 3-9, 1999: 18-19)
Journalism 1999
Malikhaing Akda    
"Postcard," poetry in Ani 32: Global Pinoy Issue edited by Herminio S. Beltran. 2006.
Manila: Cultural Center of the Philippines, p 239.
Malikhaing Akda 2006
"Katok," poetry in Ani 32: Global Pinoy Issue edited by Herminio S. Beltran. 2006. Manila:
Cultural Center of the Philippines, p 238.
Malikhaing Akda 2006
"Gandara," in Sawikaan 2006: Filipino sa Modernong Lipunan (Galileo Zafra and Michael
Coroza as editors) published by the University of the Philippines Press,
pp. 59-61.
Malikhaing Akda 2006
"Postcard," Poetry in Philippine Daily Inquirer Sunday Magazine (July 23, 2006: 6) Malikhaing Akda 2006
"Romansa sa Pagitan," Tula sa Homelife (Vol. 52, No. 2, February 2006: 29) Malikhaing Akda 2006
"Promdi's Folktales," Essay in 100 Essays: Voices of the Tamaraws
edited by Jaime An Lim. 2006. Manila: Far Eastern University Publications,
pp. 288-290.
Malikhaing Akda  
"Sa Puntod ng Bulaklak," Poetry in Manila Bulletin's Philippine Panorama
(Vol. 34, No. 43, October 30, 2005: 21)
Malikhaing Akda 2005
"Sinipad sa Balaan Bukid," Short Story in SanAg: Literary Journal of the Fray Luis de Leon Creative Writing Insitute,
University of San Agustin (May 2005: 68-76)
Malikhaing Akda 2005
"Pagkasanay," Poetry in Philippine Daily Inquirer Sunday Magazine (July 4, 2004: 2) Malikhaing Akda 2004
"Isang Tambol para kay Doy," Short Story in FilMag (Mayo 11, 1998: 23-24) Malikhaing Akda 1998
"Buwan, buwan, bakit ka ganyan?" Personal Essay in Usbong
in FilMag (Pebrero 9, 1998: 24)
Malikhaing Akda 1998
Pagsasalin    
Si Inday Diutay (Si Munting Inday) by Allain Russ Dimzon, poetry
in Sansiglong Mahigit ng Modernong Tulang Filipino, Edited by National Artist Virgilio
Almario published by Anvil Publishing Company
Pagsasalin -
Ang Guitara (Ang Gitara) by Magdalena Jalandoni
in Sansiglong Mahigit ng Modernong Tulang Filipino, Edited by National Artist Virgilio
Almario published by Anvil Publishing Company
Pagsasalin -
Bulan sang Abril (Buwan ng Abril) by Flavio Zaragosa-Cano
in Sansiglong Mahigit ng Modernong Tulang Filipino, Edited by National Artists Virgilio
Almario published by Anvil Publishing Company
Pagsasalin -
Aswang (Aswang) by Isabel Sebullen
in Makabagong Panitikang Hiligaynon (grant from National Commission for Culture and Arts) edited by Nieves Darroca
Pagsasalin -
Ang mga Birhen sang Masulog (Ang mga Birhen ng Masulog)
in Makabagong Panitikang Hiligaynon (grant from National Commission for Culture and Arts) edited by Nieves Darroca
Pagsasalin -
Ang Likum sang Isla San Miguel (Ang Lihim ng Isla San Miguel)
in Makabagong Panitikang Hiligaynon (grant from National Commission for Culture and Arts) edited by Nieves Darroca
Pagsasalin -
Lirio (Lirio)
in Makabagong Panitikang Hiligaynon (grant from National Commission for Culture and Arts) edited by Nieves Darroca
Pagsasalin -
Kami nga Wala Diri, Wala Didto (Kaming mga Walang Katulad)
in Makabagong Panitikang Hiligaynon (grant from National Commission for Culture and Arts) edited by Nieves Darroca
Pagsasalin -